BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KEHOP-5.2.2-16-2016-00086

Fejlesztéssel érintett intézmény

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Szamos Mátyás Technikum és Szakképző Iskola – 1212 Budapest, Petőfi tér 1.

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Projekt tartalma

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Szamos Mátyás Technikum és Szakképző Iskola épülete életkorából fakadóan elavult volt, ezért felújításra szorult. Az épület energetikai korszerűsítése –nyílászárók cseréje, hőszigetelés, intézményi fűtési rendszer korszerűsítése – sürgős feladat volt. Tekintettel arra, hogy az épület csaknem egész évben használatban van, elengedhetetlenné vált, hogy a megfelelő működtetés érdekében ezen építmény korszerű és energiatakarékos legyen.
Összességében elmondható, hogy az épület energetikai állapota korszerűtlen volt, nem felelt meg a jelenleg érvényben lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb előírásoknak, korszerűsítése régóta váratott magára.
A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása.
A beruházás során megvalósult energetikai korszerűsítéssel biztosítható a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb vonatkozó előírásoknak való megfelelés, így a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető el. Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
A fejlesztés eredményeként a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Szamos Mátyás Technikum és Szakképző Iskola biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is, továbbá hozzájárul az intézmény jelenlegi és jövőbeli partnereinek, ill. a lakosság elégedettségének eléréséhez is.
A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósult meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben. A KEHOP-5.2.2-16-2016-00086 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósult meg.
209533363Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

111,6900 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatta.

2018.05.14.

Projekt kezdő időpontja

2022.11.07.

Projekt záró időpontja