Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum energetikai fejlesztése

KEHOP-5.2.2-16-2019-00131

Projekt azonosítója

KEHOP-5.2.2-16-2019-00131

Projekt fázisa

Folyamatban lévő projekt

Fejlesztéssel érintett intézmények

Budapesti Gazdasági SZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum – 1106 Budapest Gyakorló utca 21-23.
Budapesti Gazdasági SZC Budai Technikum – 1126 Budapest Márvány utca 32.

Kedvezményezett neve

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Projekt tartalma

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum, Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Keleti Károly Közgazdasági Technikum (1106 Budapest Gyakorló utca 21-23.) és a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Budai Technikum (1126 Budapest Márvány utca 32.) épületei életkorából fakadóan elavultak, így komoly mértékben felújításra szorulnak. Az épület energetikai korszerűsítése sürgős feladat. Az épület energetikai korszerűsítése – homlokzati nyílászáró csere, fűtés korszerűsítés– sürgős feladat. Tekintettel arra, hogy az épület csaknem egész évben használatban van, elengedhetetlen, hogy a megfelelő működtetés érdekében ezen építmény korszerű és energiatakarékos legyen.
Összességében elmondható, hogy az épület energetikai állapota korszerűtlen, nem felel meg a jelenleg érvényben lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb előírásoknak, korszerűsítése régóta várat magára.
A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmény dolgozói, az oda járó diákok és rajtuk keresztül a szülők megismerkedhetnek a megújuló energiaforrásokkal, azon belül is a napenergiával, ennek előnyeivel. Ezáltal természetessé válik számukra a megújuló energiaforrások használata.
A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel biztosítható a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek és az egyéb vonatkozó előírásoknak való megfelelés, így a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető majd el. Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenése várható.
A fejlesztés eredményeként a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Keleti Károly Közgazdasági Technikum és a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Budai Technikum biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhetnek tovább. Ezzel a projekt nem csak az európai uniós követelményeknek való megfelelést valósítja meg, hanem egyúttal hozzájárul fontos hazai stratégiai célok, jogszabályi követelmények megvalósításához is, továbbá hozzájárul az intézmény jelenlegi és jövőbeli partnereinek, ill. a lakosság elégedettségének eléréséhez is.
A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában 380 000 000 Ft elnyert támogatásból valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
A KEHOP-5.2.2-16-2019-00131 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.
380000000 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

136,80 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2020.02.01.

Projekt kezdő időpontja

2023.07.25.

Projekt tervezett záró időpontja