A KÖZBESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG ÁLTAL ÜZEMELTETETT KORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA

KEHOP-5.2.2-16-2016-00003

Fejlesztéssel érintett intézmények

Miniszterelnökség, Miniszteri Kabinetiroda – 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
Honvédelmi Minisztérium – 1054 Budapest, Hold utca 1.
Kulturális és Innovációs Minisztérium – 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Energiaügyi Minisztérium – 1011 Budapest, Fő utca 44-50.; Iskola u.27.
Gazdaságfejlesztési Minisztérium – 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/b.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – 1149 Budapest, Róna utca 54-56.
Külgazdasági és Külügyminisztérium – 1027 Budapest, Gyorskocsi utca 46.
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság – 1135 Budapest, Szabolcs utca 37-43.
Belügyminisztérium, Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.) – 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Belügyminisztérium, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – 1097 Budapest, Vaskapu u. 30./a-b
International Labour Organization – 1066 Budapest, Mozsár u. 14.

Kedvezményezett neve

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) és Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Projekt tartalma


A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) a kormányzati intézmények működtetéséhez kötődő egyes feladatok integrált ellátásával járul hozzá a hatékony és költségkímélő kormányzati tevékenységhez. Feladatai közé tartozik a vagyonkezelésében lévő épületekkel kapcsolatos építési beruházások lebonyolítása, építési beruházással kapcsolatos egyéb feladatok ellátása. Ezen feladatok hatékonyabb és magasabb színvonalon történő ellátásához a kor energetikai követelményeinek meg nem felelő épületek korszerűsítésével kíván hozzájárulni. A projekt kapcsán 12 db helyszín érintett.

A projekt hosszú távú célja a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése, a megújuló energiaforrások felhasználási mértékének növelése, a környezeti terhelés csökkentése, a környezeti szempontok érvényesítése, valamint a környezeti tudat formálása. A környezeti tudat formálása kiemelt szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmények dolgozói, ügyfelei és rajtuk keresztül azok hozzátartozói megismerkedhetnek az energiahatékonysági beavatkozások és a megújuló energiaforrások alkalmazásának előnyeivel. A beruházás során megvalósuló energetikai korszerűsítéssel a jövőben jelentős energiamegtakarítás érhető el, így az üzemeltetési költségek csökkenése várható.

A fejlesztésben érintett épületek energiafelhasználása korábbi állapotban igen magas volt, a fűtési rendszerek szabályozhatatlanok, az épületszerkezetek a koruknak megfelelő építészeti színvonalon készültek, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működtek, állaguk folyamatosan romlott.

Az épületenergetikai beruházás a külső nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, a külső határoló fal- és zárófödémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési- és hűtési rendszer korszerűsítését, napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet követelményeinek való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, erősítve az intézmény környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, szigeteléssel az épület hőtechnikai adottságainak javítása, az intézmény fűtési rendszerének korszerűsítése, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.

A projekt közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.) által vezetett konzorciumi formában valósul meg – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.
6173158610 Ft

Szerződött támogatás összege

100 %

Támogatási intenzitás

1912,93 tonna/év

CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke

A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2015.12.18.

Projekt kezdő időpontja

2023.12.15.

Projekt záró időpontja