Pályázati operatív programok 2021-2027

A kormány közzétette, hogy a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban milyen operatív programok keretében lehetséges uniós forrásokra pályázni. Az új operatív programok társadalmi egyeztetése már elindult, melynek célja, hogy a szakmai szervezetek és az állampolgárok megismerhessék és egyben véleményt nyilváníthassanak a fejlesztési időszak alapdokumentumairól, a Partnerségi Megállapodásról és az operatív programokról. Az online véleményezési lehetőség szerepe még inkább felértékelődik a járványidőszakban, ezét mindenki számára elérhető és átlátható módon teremtették meg a javaslatok online fórumát. A 2021-27-es időszak operatív programjainak és Partnerségi megállapodásának véleményezésére továbbra is a palyazat.gov.hu hivatalos pályázati weboldalon van lehetőség. https://www.palyazat.gov.hu/tarsadalmi_egyeztetes_2021_2027